DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE PAŃSTWO Z NAMI I DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Szanowni Państwo,

w dniach 26–27 listopada na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się Kongres POLIS ‘19, druga edycja naszego flagowego wydarzenia o stosunkach polsko-izraelskich!

Tegoroczna konferencja poszerzyła zakres tematyczny o aspect niemiecki. Poprzez holistyczną analizę obecnych wydarzeń polityczno-gospodarczych, organizatorzy przybliżyli publiczności możliwe drogi rozwoju wzajemnych relacji w przyszłości oraz pokazali Polskę, jako kraj dużych możliwości, przyjazny innowacjom i stwarzający odpowiednie środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej.

Żywimy ogromną nadzieję, że Kongres POLIS ‘19 przyczyni się pośrednio do poprawy stosunków polsko-izraelskich i polsko-niemieckich tak, abyśmy wszyscy okazywali wzajemne zrozumienie, byli zdolni do prowadzenia ze sobą merytorycznych rozmów i owocnej współpracy Taka jest rola i przyszłość młodych pokoleń, a tym samym i naszej Fundacji!

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE PAŃSTWO Z NAMI I DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Link do galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1gmLYZSOMlWCs9XKBitSk3FB6QjoeCC4I

Tags: No tags

Comments are closed.