Contact us

Amicitia Foundation

Bakalarska 15/74

02-212 Warszawa

Founders

Krzysztof K. Grzywna: k.grzywna@amicitia-foundation.pl

Arkadiusz Stachowiak: a.stachowiak@amicitia-foundation.pl

Office: office@amicita-foundation.pl

KRS: 0000752122