DOWIEDZ SIĘ KIM JESTEŚMY

NASZ MISJA

Misją Fundacji Amicitia jest promowanie dialogu między narodami; inicjowanie współpracy pomiędzy obywatelami niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej; ponadto budowanie współpracy pomiędzy innymi organizacjami oraz instytucjami rządowymi.

 

Cel ten osiągamy poprzez holistyczną działalność społeczną, opartą o organizowanie wydarzeń kulturowych, kampanii społecznych, publikacje, a przede wszystkim poprzez zaangażowanie i przychylność wielu, chcących zmieniać świat na lepsze, osób.

Amicita Foundation Logo

O NAS

Amicitia Foundation została założona przez Krzysztofa Grzywnę i Arkadiusza Stachowiaka w trosce o dobro społeczeństwa oraz imię Polski na arenie międzynarodowej. Fundatorzy uważają, że w dobie niedawnego kryzysu dyplomatycznego jest to niezmiernie potrzebne. Fundacją ma za zadanie skupić się na młodych ludziach i ich spojrzeniu na świat tak, żeby następne pokolenia współpracowały ze sobą bez istniejących uprzedzeń, różnych wersji historii i niedomówień.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Arkadiusz Stachowiak – Prezes Zarządu

Arkadiusz Stachowiak to absolwent globalnego biznesu, finansów i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Arkadiusz aktywnie działał w ramach Studenckiego Forum Business Centre Club region Warszawa, którego był wiceprzewodniczącym. Jest założycielem oraz prezesem zarządu spółki Greenlight Solutions sp. z o.o, gdzie jako młody przedsiębiorca zajmował się sprowadzaniem sprzętu elektronicznego do Polski. Pracował również dla Kancelarii Prawnej Skarbiec, a obecnie piastuje stanowisko członka rady nadzorczej Skarbiec.biz S.A.

Krzysztof Grzywna

Krzysztof K. Grzywna – Przewodniczący Rady Fundacji

Krzysztof Grzywna jest absolwentem ekonomii oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z branżą FinTech, odpowiadając za rozwój biznesu jako Account Manager w Comarch S.A. Aktywnie udziela się społecznie, będąc członkiem organizacji Erasmus Student Network oraz Członkiem Zarządu SKN Ekonomii Politycznej. Krzysztof jest wnukiem Marty oraz Władysława Miazgowiczów, którzy podczas Holocaustu ratowali Żydów i w związku z tym zostali uhonorowani Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Michael_Schudrich

Michael Schudrich – Członek Rady Fundacji

Rabin Michael Schudrich  z wykształcenia jest historykiem i religioznawcą. Studiował na State University of New York w Stony Brooks. W 1977 uzyskał BA w religioznawstwie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Columbia. Na rabina konserwatywnego został ordynowany w 1980 w Jewish Theological Seminary of America. Natomiast prywatną ordynację ortodoksyjną otrzymał w 2000 z rąk rabina Moshe Tendlera. Rabin Schudrich pełni wiele ważnych funkcji w społecznym i kulturowym życiu polskich Żydów. Bierze udział w dialogu polsko-żydowskim i chrześcijańsko-żydowskim. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego oraz Missio Reconciliationis za pracę na rzecz rozwoju dialogu polsko-żydowskiego.

Magdalena Dorosz

Magdalena Dorosz – Członek Rady Fundacji

Magda Dorosz jest absolwentką administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje ona stanowisko dyrektora Hillel Warszawa, filii największej organizacji na świecie zrzeszającej żydowskich studentów. Magda koordynuje działania zapewniające młodym ludziom żydowskiego pochodzenia udział w aktywnościach edukacyjnych oraz społecznych, pomagających im pogłębiać ich przynależność związaną z korzeniami. Do najważniejszych działań tego typu należą programy Taglit Birthright Israel oraz Masa, które umożliwiają zacieśnianie więzi młodych ludzi z Izraelem, narodem żydowskim oraz Judaizem.