Kongres POLIS ’21

Zapisy: CLICK

 

KIEDY: 3-4 listopada 2021

GDZIE: Główna Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Kongres POLIS ’21 to dwudniowe wydarzenie dotyczące relacji polsko-izraelskich i polsko-niemieckich, oparte na politycznym i biznesowym podejściu. Poprzez holistyczną analizę aktualnych wydarzeń politycznych i ekonomicznych, organizatorzy chcą przybliżyć publiczności sposoby rozwijania wzajemnych relacji zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Ponadto kongres ma na celu prezentować Polskę jako kraj wielkich możliwości, przyjazny dla innowacji i tworzący odpowiednie środowisko dla prowadzenia biznesu.

 

Planowany harmonogram kongresu i poruszanych tematów:

Część Gospodarcza
– Współpraca gospodarcza Polski, Izraela i Niemiec.
– Inwestycje izraelskie i niemieckie w Polsce oraz polskie w Izraelu i Niemczech.
– Współpraca w obszarze innowacji.

Część Społeczna
– Stosunki polsko-izraelskie dziś i perspektywy na przyszłość.

– Polska jako sojusznik Izraela w UE
– Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu relacji polsko-izraelskich oraz polsko-niemieckich.
– Perspektywiczna wizja rozwoju wzajemnych relacji w kontekście społecznym.

Część Biznesowa (Forbes 25under25 i Forbes 30under30)
– Nowe technologie i innowacje.
– Startupy i korzyści z inwestowania w nie.
– Jak zachęcić młodych ludzi do założenia firmy.
– Jak pozyskać środki na własną inicjatywę?

 

Program:

3 listopada, 14:00-19:00:

Część społeczna rozpocznie się od wystąpień wysokiej rangi polityków reprezentujących zainteresowane strony, którzy pokrótce wyjaśnią korzyści płynze wzajemnych relacji. Następnie odbędzie się część społeczna, podczas której przedstawiciele polsko-żydowskiego życia publicznego będą debatować na temat aktualnych stosunków dwustronnych i społecznych aspektów ostatnich wydarzeń politycznych. Następnie głos zabiorą przedstawiciele części społecznej młodego pokolenia polskiego, izraelskiego i niemieckiego, którzy będą dyskutować o społeczno-historycznych aspektach wzajemnych relacji, a także o tworzeniu wielowektorowych więzi międzyludzkich i umacnianiu wspólnej pamięci historycznej. poprzez niezbędny dialog. Po pierwszym dniu nastąpi uroczyste zakończenie z częścią artystyczną.

 

4 listopada, 14:00 – 19:00:

Na początku odbędzie się główna część gospodarcza, w której znani eksperci branżowi zajmą się najważniejszymi aspektami polsko-izraelskich i polsko-niemieckich relacji biznesowych. Przedstawiciele biznesu podzielą się swoimi doświadczeniami w tworzeniu wielostronnego środowiska biznesowego dla współpracy polsko-izraelskiej i polsko-niemieckiej. Po tej części odbędą się prezentacje dla startupów i będą połączone z wystąpieniami laureatów prestiżowych konkursów magazynu Forbes.

Na zakończenie każdej części wydarzenia: sesja Q&A, poczęstunek i networking.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i śledzenia wydarzenia na Facebooku, żeby być na bieżąco: CLICK

 

Tags: No tags

Comments are closed.